Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OCHRONA PRAWNA POŚREDNIKA

Zabezpieczenie należności Pośrednika

Dla kogo?

To nasza najnowsza propozycja dedykowana biurom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. I równocześnie jedyny taki produkt na rynku. Naszym zdaniem – obok OC – obowiązkowa pozycja w Twoim zawodowym pakiecie ubezpieczeń.

Przedmiot i zakres ochrony Pośrednika Nieruchomości

Najprościej mówiąc, ubezpieczenie to działa odwrotnie do OC. Ponieważ OC chroni Ciebie przed obcymi roszczeniami a OP pokrywa koszty Twoich roszczeń – skierowanych przeciwko innym i związanych z prowadzoną działalnością.

Parasol bezpieczeństwa Pośrednika Nieruchomości – Korzyści

Każdy przedsiębiorca styka się z podstawowym problemem w swojej działalności – to znaczy niesolidnymi Klientami, którzy nie płacą za wykonane usługi. To główny przedmiot ochrony. Klienci uchylający się od płatności to zjawisko powszechne. W takich przypadkach przedsiębiorcy często chcieliby wszcząć kroki prawne, ale:

 • nie wiedzą jak znaleźć dobrego prawnika (obytego z problemami pośredników)
 • nie chcą, lub nie mogą, znaleźć środków na opłacenie prawnika.

Nie tak częste, ale bardziej dotkliwe, są też sytuacje, kiedy ktoś po prostu wyrządzi przedsiębiorcy szkodę, mimo braku łączącej ich umowy. Posiadając Ochronę Prawną Pośrednika Nieruchomości – możesz sam wyszukać prawnika lub pozostawić to ubezpieczycielowi.
Tak czy inaczej – koszty pokryje ubezpieczyciel.

Polisa pokryje też koszty:

 • roszczeń przedsiębiorcy z tytułu czynów niedozwolonych, postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych związanych z wykonywaniem zawodu.

Jakie koszty pokrywa ochrona Pośrednika Nieruchomości?

W zasadzie wszystkie związane z dochodzeniem roszczenia – niekoniecznie przed sądem:

 • wynagrodzenia prawnika (w tym także za granicą), sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • postępowania sądu polubownego,
 • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej,
 • poręczenia majątkowego,
 • obrony interesów prawnych strony przeciwnej,
 • notarialne za wymagane przez prawo czynności
 • podróży ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego, diety, tłumaczenia itp.
 • opinii biegłych rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym (z listy Ubezpieczyciela).

Dodatkowo w polisa zawiera usługi Asysty Prawnej (telefonicznej i pisemnej) – to znaczy bieżącej konsultacji prawnej.

Ochrona Prawna Pośrednika Nieruchomości obejmuje wyłącznie umowy pośrednictwa zawarte w trakcie trwania okresu ubezpieczenia – czym wcześniej wykupisz polisę OP, tym szybciej będziesz chroniony.

Wiarygodny partner gwarantujący ochronę prawną Pośrednika Nieruchomości

CONCORDIA POLSKA TUW

OBLICZ SKŁADKĘ

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Sylwester Wyrostek
Kom: 798 801 713
Tel: 22 100 26 29